cloud

Kadra

A A A

Nazwisko i imię

Specjalizacje/główne obszary działalności

   Adres poczty elektronicznej

Dziedzicka-Mazurkiewicz Anna
Dyrektor

Zarządzanie placówką,
Terapia pedagogiczna,
Terapia EEG-BioFeedback,
Mediacje,
Tyflopedagogika

anna.dziedzicka-mazurkiewicz@poradnialesko.pl


Dubel-Pierz Magdalena
Pedagog

Diagnoza i terapia pedagogiczna,
Socjoterapia,
Surdopedagogika,
Trening Zastępowania Agresji

magdalena.dubel-pierz@poradnialesko.pl

Buszta Martyna
Logopeda

Diagnoza i terapia logopedyczna,
Neurologopedia,
Terapia metodą Warnkego,
Wczesna interwencja logopedyczna

martyna.buszta@poradnialesko.pl

Bajger Katarzyna
Pedagog

Diagnoza i terapia pedagogiczna,
Edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera,
Trening Umiejętności Społecznych

katarzyna.bajger@poradnialesko.pl

Dobrowolska Renata
Psycholog

Diagnoza i terapia psychologiczna,
Psychoterapia

renata.dobrowolska@poradnialesko.pl

Hebda Katarzyna

Diagnoza i terapia psychologiczna

katarzyna.hebda@poradnialesko.pl

Wietecha-Szymko Monika
Psycholog

Diagnoza i terapia psychologiczna,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

monika.wietecha@poradnialesko.pl

Pałubicka Urszula
Lekarz, pediatra

Praca w Zespole Orzekającym

Kot Małgorzata
Sekretarz Poradni

Obsługa administracyjna poradni, sprawy kadrowe

malgorzata.kot@poradnialesko.pl

Warchoła Dariusz
Konserwator

Obsługa techniczna budynku

Hryniak Irena
Robotnik

Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń